1. Masinã universalã de încercãri mecanice - Instron 3382
2. Masinã de încercare la soc cu cãdere verticalã - Instron Dynatup 9250 G
3. Pendul pentru testare la impact - Tinius Olsen IT 504


1. Masinã universalã de încercãri mecanice - Instron 3382

Caracteristici tehnice principale:
- Celule de fortã: 100 kN / 2 kN
- Precizia celulei de fortã: ±0,5% pânã la valori de 1% din capacitatea celulei

- Vitezã deplasare traversa: 0,005 – 500 mm/min
- Precizia vitezei: ±0,2% din viteza setatã

- Deplasare traversã: 1235 mm
- Spatiu între coloane: 575 mm

- Temperatura de operare: 10-38°C

Accesorii - Fãlci de prindere

Fãlci de prindere celulã 100 kN:
- Grosimea epruvetei: 0 – 6,4 mm
- Lãtimea epruvetei: 0 – 25 mm
Ambele sisteme de fãlci de prindere
dispun atât de fete metalice zimtate
cât si de fete cauciucate
                           Fãlci de prindere celulã 2 kN:
                           - Grosimea epruvetei: 0 – 10 mm
                           - Lãtimea epruvetei: 0 – 25 mm

Accesorii - Extensometre

Extensometru biaxial:
- Lungimea de prindere: 25 mm
- Deplasare axiala: ± 2,5 mm
          (deformatie ± 10%)
- Latimea epruvetei: 2,5 – 25 mm
- Deplasare transversala: ± 1 mm
          Extensometru uniaxial:     
          - Lungimea de prindere: 50 mm
          - Deplasare axiala: +25 / -2,5 mm
                    (deformatie +50 / -5 %)
          - Latimea epruvetei: 0 – 40 mm
          - Grosimea epruvetei: 0 – 12,5 mm

Accesorii pentru încovoiere în 3 puncte

Reazeme încovoiere – celulã 100 kN
- Adâncime maximã: 65 mm
- Distanta între reazeme: 20 - 300 mm
- Lãtimea maximã a epruvetei: 102 mm

               Reazeme încovoiere – celulã 2 kN  
               - Adâncime maximã: 50 mm
               - Distanta între reazeme: 10 - 200 mm
               - Lãtimea maximã a epruvetei: 50 mm


2. Masinã de Încercare la Soc cu Cãdere Verticalã
                      Instron Dynatup 9250 G

Caracteristici tehnice principale:
- Energia de impact: 4,6-234,1 J
- Masa în cãdere: 4,78-23,66 kg
- Înãltimea maximã de cãdere: 1,00 m
- Precizia pozitionãrii impactorului: ± 0,02 mm
- Viteza maximã: 5 m/s
- Precizia vitezei: ± 2 % din viteza setatã
- Precizia detectorului de vitezã: ± 0,25 % din viteza efectivã
- Precizia celulei de încãrcare: ± 2 %

Elemente de sigurantã:
- Usi de acces si panouri laterale din policarbonat, ce asigurã protectie împotriva proiectiilor rezultate în urma impactului.
- Încuietori de sigurantã pentru usi ce împiedicã deschiderea usilor pe perioada efectuãrii testului

Accesorii - greutãti suplimentare pentru mãrirea energiei initiale

Greutãti disponibile:
           1 x 0,398 kg
           1 x 1,863 kg
           3 x 1,880 kg
           2 x 1,200 kg
           4 x 5,041 kg

Accesorii pentru testare la soc Charpy


Sistem de prindere epruvete Charpy


Vârf de lovire Charpy

Accesorii pentru testare la soc Izod


Sistem de prindere epruvete Izod


Vârf de lovire Izod


3. Pendul pentru testare la impact - Tinius Olsen IT 504

Caracteristici tehnice:
- razã nominalã pendul standard 334,9 mm
- calibrare automatã pentru energia pierdutã prin frecãrile cu aerul si în lagãre
- corectie Toss calculatã automat
- interval energie de impact initialã:
           - Charpy: 2 – 25 J
           - Izod: 2,75 – 22 J

Accesorii - greutãti suplimentare pentru mãrirea energiei initiale


Adãugarea de greutãti suplimentare

Pendule de 0,5 J si 15 J

Accesorii pentru testare la soc Charpy


Sistem de prindere epruvete Charpy


Vârf de lovire Charpy

Accesorii pentru testare la soc Izod


Sistem de prindere epruvete Izod


Vârf de lovire Izod

Accesorii pentru crestarea epruvetelorEchipamentul pentru crestarea epruvetelor permite practicarea de crestãturi în conformitate cu standardele SR EN ISO 179-2:2002 si 180:2001.
- crestarea se realizeazã automat, în mijlocul epruvetei, sub un unghi 45°, cu o razã la vârful crestãturii de 0,25 mm. Adâncimea crestãturii trebuie sã fie de 2 ± 0,02 mm si este verificatã cu ajutorul micrometrului.
- sistem de rãcire cu aer comprimat, care reduce riscul degradãrii termice a epruvetei.
- la masinã este atasat un sistem de vacuum pentru aspirarea spanului rezultat în urma crestãrii.