ASIGURAREA SERVICIILOR DE EVALUARE A CONFORMITÃTII ĪN ACORD CU

DIRECTIVA EUROPEANÃ 89/106/CE PRIVIND MATERIALELE DE CONSTRUCTII:

MATERIALE COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU FIBRE

- ASECMAC -

Nr. contract: 174/10.08.2006

Finantare: Buget de Stat -Autoritatea Nationalã pentru Cercetare Stiintificã
Programul : "Cercetare de excelenta" - modul 4: P-Conform
Valoarea proiectului: 800 000 lei (finantare integralã de la bugetul de stat)
Durata contractului: 18 luni
Autoritatea Contractantã: Asociatia de Acreditare din România - RENAR
Contractor: Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Director proiect: prof.dr.ing. Horia IOVU

 

1. OBIECTIVE

          Obiectivul general al proiectului īl constituie asigurarea serviciilor de evaluare si certificare a conformitãtii pentru materialele de constructii de tip materiale compozite polimerice armate cu fibre īn scopul implementãrii legislatiei specifice a Uniunii Europene (Directiva Europeanã 89/106/CE) transpusã īn legislatia nationalã prin standarde de armonizare (SR EN 40-7:2003). Astfel este vizat un domeniu reglementat prin Legea 608/2001, Anexa 1 care se referã la produsele aflate sub incidenta marcajului european de conformitate CE. Aceasta constituie obiectivul prioritar al Programului Cercetare de Excelentã Modul IV : Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de evaluare si certificare a conformitãtii.
          Obiectivele concrete ale proiectului:
1. Stabilirea portofoliului de metode/teste/īncercãri pentru satisfacerea cerintelor de conformitate privind materialele compozite polimerice utilizate īn constructii conform Directivei Europene 89/106/CE si prevãzute īn legislatia nationalã de armonizare.
2. Dezvoltarea infrastructurii laboratorului de Materiale Polimerice Avansate (care a fost creat īn anul 2002 si dezvoltat ulterior) prin achizitionarea de aparaturã si echipamente de testare/īncercare performante care sã permitã efectuarea de analize/teste/īncercãri pentru toatã gama de materiale de constructii pe bazã de compozite polimerice armate cu fibre īn conformitate cu metodele/testele prevãzute īn standardele de armonizare (SR EN 40-7:2003).
3. Asimilarea si implementarea metodelor de īncercare/etalonare pe noile echipamente īn vederea certificãrii conformitãtii īn acord cu Directiva Europeana 89/106/CE. Se au īn vedere punerea la punct a tuturor metodelor/tehnicilor de analizã/testare/ īncercare prevãzute pentru materialele compozite cu diverse matrici polimerice si armate cu varii categorii de fibre utilizate īn constructii.
4. Dezvoltarea metodelor de testare si īmbunãtãtirea performantelor si a calitãtii echipamentelor necesare efectuãrii īncercãrilor si etalonãrilor pentru materiale compozite polimerice utilizate īn constructii. Se vor achizitiona componente si instalatii conexe pentru echipamentele existente care sã conducã la cresterea calitãtii metodelor de testare aplicate si se va evalua totodatã competitivitatea acestora īn raport cu alte laboratoare europene.
5. Obtinerea acreditãrii laboratorului de la RENAR īn vederea confirmãrii capacitãtii de evaluare si certificare a conformitãtii pentru materialele compozite polimerice folosite īn constructii īn acord cu legislatia nationalã de transpunere a Directivei Europene 89/106/CE.
6. Diseminarea tuturor informatiilor legate de metodele/testele/īncercãrile implementate īn Laboratorul de Materiale Polimerice Avansate pentru caracterizarea/evaluarea conformitãtii materialelor compozite polimerice utilizate īn constructii. Se au īn vedere īn special autoritãtile nationale de reglementare īn domeniu si producãtorii indigeni de astfel de materiale.

 

2. PLAN DE REALIZARE

 

3. RAPOARTE DE ACTIVITATE

          Raport de activitate ETAPA I - 15/11/2006