BIOCOMPOZITE POLIMERICE DIN RESURSE REGENERABILE

PENTRU APLICATII DE VARF

- BICOP -

Nr. contract: 61/03.10.2005

Finantare: Buget de Stat -Autoritatea Nationalã pentru Cercetare Stiintificã
Programul : "Cercetare de excelenta" - modul 1: Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe
Valoarea proiectului: 1 330 000 lei (din care 1 200 000 lei de la buget, 130 000 lei cofinantare)
Durata contractului: 24 luni
Autoritatea Contractantã: AGENTIA MANAGERIALÃ DE CERCETARE STIINTIFICA, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC - POLITEHNICA
Contractor: UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
Director proiect: prof.dr.ing. Horia IOVU
Aria tematica S/T: 4.2 Materiale
Platforma tehnologica europeana: PT.4 Materiale si tehnologii avansate

 

1. ORGANIZATIILE PARTENERE IN PROIECT

Rol
Denumirea organizatiei
CO
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - UPB
P1
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - Bucuresti - ICECHIM
P2
S.C. Institutul National al Lemnului S.A. Bucuresti - INL
P3
Institutul de Cercetare si Proiectare pentru Celulozã si Hârtie Brãila - CEPROHART
P4
Universitatea Tehnicã "Gh. Asachi" Iasi - UTI
P5
Centrul de Chimie Organica al Academiei Bucuresti - CCO
P6
S.C. RAREXMOND S.R.L.

 

2. OBIECTIVE

          Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unor materiale din resurse regenerabile avand proprietãti îmbunãtãtite prin controlul interfetei polimer - fibre celulozice si stabilizarea nanostructurii precum si prin optimizarea proceselor de prelucrare pentru obtinerea materialului compozit.
          Probleme propuse spre rezolvare:
     • Obtinerea fibrilelor celulozice sau aglomerãrilor de fibrile cu diametre sub 100 nanometri din diferite specii lemnoase sau deseuri de lemn
     • Cresterea activitãtii superficiale a fibrilelor celulozice izolate din masa lemnoasã si a compatibilitãtii dintre acestea si polimerii folositi ca matrice
     • Obtinerea bio(nano)compozitelor polimerice caracterizate prin rezistentã mecanicã înaltã la nivelul compozitelor din polimeri si fibre de sticlã, prin dispersarea nanofibrilelor în polimeri termoplastici
     • Obtinerea unor bio(nano)compozite polimerice din polimeri naturali si fibrile celulozice prin inventarea unor procese tehnologice noi de realizare a compozitelor, adaptate acestei noi clase de materiale.
          Proiectul va oferi:
     - noi cunostinte stiintifice în domeniul nanocompozitelor, dezvoltarea si consolidarea directiilor de cercetare în domenii de vârf ale stiintei si tehnologiei
     - asigurarea premizelor participãrii în proiecte internationale si în aliantele tehnologice internationale
     - materiale si tehnologii cu impact scãzut asupra mediului în vederea accelerãrii integrãrii politicii de mediu a României în context european
     - materiale si tehnologii performante pentru stimularea dezvoltãrii unor sectoare din industria lemnului si cresterea competitivitãtii întreprinderilor românesti din domeniu
     - consolidarea unor retele de cercetare la nivel national pregãtite pentru participarea la PC7.

 

3. RAPOARTE DE ACTIVITATE

          Raport de activitate ETAPA I - 10/12/2005

          Raport de activitate ETAPA II - 01/06/2006

          Raport de activitate ETAPA III - 01/12/2006