Sisteme integrate de tehnologii chimice, comanda, control si management al productiei bazate pe sisteme cu siguranta marita si emergency shut down, rezultate din analize HAZOP

- BIOSIS -

Nr. contract: 84-CEEX-3/2006

Finantare: Buget de Stat -Autoritatea Nationalã pentru Cercetare Stiintificã
Modulul: I
Valoarea proiectului: 1.642.000 RON (1.308.000 RON de la buget /334.000 RON cofinantare)
Durata contractului: 2 ani si 1 luna
Autoritatea Contractantã: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME
Contractor: UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
Director proiect: prof.dr.ing. Gheorghe HUBCA

 

1. ORGANIZATIILE PARTENERE IN PROIECT:

Rol
Denumirea organizatiei
CO
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - UPB
P1
Societatea de Inginerie Sisteme S.A.
P2
Institutul de Proiectari pentru Instalatii Petroliere

 

2. OBIECTIVUL CONTRACTULUI:

Realizarea unui pilot integrat productie biodiesel pentru mediul rural. Realizarea unei analize cat mai complete a metodelor, tehnicilor, tehnologiilor, structurilor si arhitecturilor utilizate

 

3. OBIECTIVE GENERALE

Studii recente de analiza si evaluare a problemelor legate de securitate industriala in contextul unei tehnologii chimice durabile, pe componentele de interes: resurse, management al productiei, disponibilitate si siguranta marita, incadrare in termenii de livrare, mentenanta minima, riscuri reduse, evidentiaza preocupari importante din partea specialistilor pentru stabilirea proiectelor si directiilor viitoare de cercetare pe plan mondial incubind tehnologii IT viitoare si in curs de aparitie. Dintre acestea mentionam; Manufacturing Execution Systems, Plant Information Systems, Emergency Shut Down Systems, Integrated Man - Automation Operated and Management Systems

Evolutiile si prognozele din ultima perioada, confirma existenta unei perioade dificile in domeniul materiilor prime cu componenta energetica sau a consumurilor energetice si avertizeaza asupra unor consecinte economice si sociale defavorabile. Reactia fata de situatia existenta pune in prim planul cercetarii stiintifice noi provocari si directii de abordare, in vederea evitarii caderilor instalatiilor datorate unor cauze aleatorii, bazate pe studii interdisciplinare, brain storming, studii HAZOP dar si pe realizarea unor sisteme integrate tehnologie – control – management automat, bazate pe noile tehnologii IT. Se urmareste dezvoltarea conceptuala a proceselor chimice durabile prin integrarea cu sisteme informatice noi, avind ca scop asigurarea securitatii industriale coroborat cu integrarea tehnologiei cu operarea si managementul uman.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie realizarea unei arhitecturi sistemice de conducere pentru exploatarea rationala si eficienta a proceselor chimice, in paralel cu integrarea tehnologiilor de exploatare in sisteme manageriale integrate cu aplicare la o instalatie pilot pentru producere biodiesel mobila, pentru mediul rural . In acest scop proiectul are in vedere cercetari pe componenta realizarii unor sisteme avansate de control automat, coroborat cu componenta tehnologica- producere biodiesel, care vizeaza imbunatatirea performantelor proceselor chimice, disponibilitatea si durabilitatea acestora.

Se are in vedere realizarea unui pilot productie BIODIESEL cu functionare complet automata inclusiv in cazuri de hazard analizate, respectiv oprire in deplina siguranta (Emergency Shut Down System) in cazuri necontrolabile.

Având în vedere cele mentionate mai sus proiectul îsi propune urmatoarele obiective:

a) Realizarea unui pilot integrat productie biodiesel pentru mediul rural.

b) Realizarea unei analize cât mai complete a metodelor, tehnicilor, tehnologiilor, structurilor si arhitecturilor utilizate în realizarea de sisteme înglobate, securitate industriala, sisteme integrate chimice durabile

c) Asigurarea calitatii la elaborator, realizator, dar si “on-line” la beneficiar.

d) Arhitectura orientata catre pret de cost scazut.

e)Cresterea gradului de siguranta în exploatare a instalatiilor chimice. Compatibilitatea cu standardul IEC 61508.

f) Protectia mediului datorata noii tehnologii de obtinere a biodieselului care are urmatoarele beneficii: reciclarea deseurilor, îmbunatatirea calitatii apelor, a aerului, reducerea efectului de sera, reducerea poluarii solului.

Obiectivul major al proiectului propus se încadreaza în programul CEEX, conectat la realizarea obiectivelor strategice referitoare la cresterea calitatii si a nivelului de performanta a serviciilor si tehnologiilor de vârf, în special IT pentru industria chimica si nu numai, prin introducerea de r etelele tehnologice ce trebuie sa permita integrarea in platformele tehnologice similare la nivel European . In acest sens, proiectul sustine procurarea de tehnologii, echipamente, aparatura si instalatii de înalta performanta, urmarind integrarea bazelor de cercetare, astfel incat sa devina de referinta pentru aria tematica: 3.1 Sisteme inglobate, de Calcul si Control 3.4 Tehnologii viitoare in curs de aparitie 3.2 Integrarea tehnologiilor, respectiv, Platforme tehnologice la nivel european; PT3 – Sisteme Inglobate, PT 10 Securitate industriala, PT 24 Chimie durabila

 

4. RAPOARTE DE ACTIVITATE

Raport de activitate etapa I - 05.12.2006

Raport de activitate etapa II - 15.06.2007

Raport de activitate etapa III - 30.09.2007

Raport de activitate etapa IV - 20.12.2007