MATERIALE CU STRUCTURA MACROMOLECULARA
CARE CONTIN CROMOFORI LEGATI CHIMIC

- CROMOPOL -

Nr. contract: 747/19.01.2009

Finantare: Buget de Stat -Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică
Programul : Programul IDEI - PN II - Proiect de cercetare exploratorie
Valoarea proiectului: 1 000 000 lei
Durata contractului: 36 luni (mai 2009 - noiembrie 2012)
Autoritatea Contractantă: UEFISCU
Contractor: UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
Director proiect: Prof. dr. ing. Dan Sorin VASILESCU

 

1. ECHIPA DE CERCETARE

- Prof. dr. ing. Dan Sorin Vasilescu - director de proiect
- S.L.dr.ing. Izabela-Cristina Stancu
- S.L. dr. ing. Edina Rusen
- Conf. dr. ing. Ana-Maria Albu
- ing. Adriana Florica Nicolescu - doctorand
- ing. Victor Jerca - doctorand

 

2. PREZENTARE

     Acest proiect implica obtinerea unor polimeri care contin cromofori, pentru aplicatii in optica neliniara. Aceste materiale pot fi realizate prin metode fizice sau chimice. In primul caz, in urma evaporarii solventului dintr-un amestec cromofor – solutie de polimer, rezulta o distributie uniforma a cromoforului in matricea polimerica; se obtine un film care prezinta o tendinta termodinamica de migrare a cromoforului spre suprafata. Acest dezavantaj se elimina prin legarea chimica a cromoforului. Sunt posibile doua strategii principale. Prima implica prepararea de noi monomeri care contin compusi colorati; acestia vor fi ulterior copolimerizati cu monomeri neutri (ex. Stiren). Avantajul consta in aceea ca in polimer se pot introduce cantitati cunoscute de cromofor. Cu toate acestea, asa cum am observat anterior, in acest caz sunt favorizate reactii de transfer de lant care conduc la produsi cu mase moleculare mici; unele pozitii reactive se pot comporta ca inhibitori. A doua posibilitate consta in reactii polimer-analoge, caz in care trebuie pornit de la un copolimer cu pozitii reactive folositoare pentru cuplarea vopselei. Acest principiu pare mai simplu, dar in practica este insotit de toate slabiciunile reactiilor polimer-analoage. Se lucreaza in solutii (diluate) si trebuie stabilite cele mai bune conditii pentru conversii mari ale produsului dorit si conditiile de separare din solutie a (co)polimerului transformat, avand grija sa nu ramana (fizic) vopsea nereactionata. Ambele metode vor fi folosite. Sintezele noilor monomeri vor porni de la p-cloro-metil stiren si maleimida. In cazul celei de-a doua metode, ne propunem sa incepem cu copolimeri alternanti -ac- cu pozitii reactive. In acest scop s-a elaborat un plan de lucru complex (sinteza si caracterizarea monomerilor si a copolimerilor, metode de purificare si de control al reactiilor polimer analoage, masuratori fizice etc.). Echipa de cercetare a fost selectata pentru a acoperi toate exigentele proiectului.

 

3. RAPOARTE DE ACTIVITATE

          ETAPA I - 15/09/2009 :
Plan de realizare
          ETAPA II - 15/12/2009 : Plan de realizare

 

4. DISEMINARE REZULTATE

                    Articol 1
                    Articol 2
                    Articol 3