DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LABORATORULUI DE MATERIALE

POLIMERICE AVANSATE PENTRU CARACTERIZAREA NANOCOMPOZITELOR

- INFRANANOCOMP -

Nr. Contract: 61/12.09.2007
Act Aditional: 3/2009

Finantare: Buget de Stat - Autoritatea Nationalã pentru Cercetare Stiintificã
Programul : PNII - Capacitãti
Valoarea proiectului: 1 978 500 lei (cf. Act Adit 3/2009 - integral din bugetul de stat)
Durata contractului: 24 luni
Autoritatea Contractantã: Autoritatea Nationalã pentru Cercetare Stiintificã
Contractor: UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
Director proiect: prof.dr.ing. Horia IOVU


Obiective        Plan de realizare        Listã personal        Echipamente achizitionate

Simpozion de prezentare         Publicatii         Contact


1. OBIECTIVELE PROIECTULUI

          Obiectivul general al proiectului īl constituie dezvoltarea infrastructurii laboratorului de Materiale Polimerice Avansate pentru caracterizarea nanocompozitelor. Aceste materiale de ultimã generatie sunt obtinute īn laboratorul nostru fiind īn prezent caracterizate cu tehnici de rutinã: FTIR, GPC, TGA, DMA, DETA, DSC. Pentru caracterizarea avansatã a nanocompozitelor cu matrice polimerã (morfologie, strucuturã de suprafatã, produsi de degradare, interactii īntre matricea polimerã si agentul de armare-silicati stratificati sau nanotuburi de carbon) este nevoie de echipamente complexe, de ultimã generatie.

          Obiectivele specifice ale proiectului:
          1. Studiul obiectivelor de investitie si stabilirea portofoliului de metode/teste/īncercãri/analize pentru noile obiective de investitie: Spectroscopul de emisie fotoelectronica X (XPS), Spectrometrul RAMAN dispersiv si Spectrometrul de masã.
          2. Cresterea gradului de functionalitate al Laboratorului de Materiale Polimerice Avansate prin reamenajarea si recompartimentarea Laboratorului Materiale Polimerice Avansate (care a fost creat īn anul 2002 si dezvoltat ulterior) realizate prin achizitia de lucrãri de servicii de reamenajare.
          3. Dezvoltarea capabilitãtii de cercetare a suprafetei nanocompozitelor polimerice prin achizitia Spectroscopului de emisie fotoelectronicã X (XPS) si implementarea metodelor de analizã pe acest echipament prin stabilirea protocoalelor experimentale de analizã.
          4. Dezvoltarea capabilitãtii de cercetare a structurii caracteristice pentru nanocompozitele polimerice, īn mod deosebit pentru cele armate cu nanotuburi de carbon prin achizitia Spectrometrului RAMAN dispersiv si implementarea metodelor de analizã pe acest echipament prin stabilirea protocoalelor experimentale de analizã.
          5. Dezvoltarea capabilitãtii de analizã a produsilor de degradare termicã a nanocompozitelor prin achizitia Spectrometrului de masã (MS) cuplat cu Analizorul termogravimetric deja existent (TGA) si elaborarea protocoalelor experimentale.
          6. Diseminarea tuturor informatiilor legate de metodele/testele/īncercãrile/analizele implementate īn Laboratorul de Materiale Polimerice Avansate pe noile echipamente achizitionate (pagina web, editare DVD interactiv, organizare simpozion de prezentare a tehnicilor experimentale, etc.) pentru atragerea de potentiali utilizatori ai infrastructurii de cercetare dezvoltate si cresterea astfel a gradului de utilizare a acesteia.
          7. Evaluarea realizãrilor proiectului din punct de vedere al dezvoltãrii infrastructurii de CD (audit)

^ sus ^


2. ECHIPAMENTE ACHIZITIONATE

 
- analiza chimicã a suprafetei compusilor anorganici, semiconductori, materiale polimerice, catalizatori, sticlã, ceramicã, vopsea, hârtie, lemn, cernealã, oase, dinti, implanturi medicale, bio-materiale, uleiuri viscoase, adezivi, schimbãtori de ioni.
 
- este cuplat la un analizor termogravimetric Q500 (TA Instruments) si permite analiza calitativã a tuturor gazelor degajate pe parcursul analizei termogravimetrice
 
- analiza structurii chimice a compusilor organici si materialelor polimerice prin indentificarea grupele nepolare.
 
- analiza structurii chimice a compusilor organici si materialelor polimerice prin indentificarea grupele nepolare din compusi.

^ sus ^


3. SIMPOZION DE PREZENTARE ECHIPAMENTE/METODE

          Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor si Thermo Scientific organizeazã pe 3 Aprilie 2009, ora10, în UPB, Local Calea Victoriei 149, Amfiteatru VA simpozionul cu tema: "Metode avansate de analiza a suprafetelor si tehnici de microanaliza elementala".

          Participa specialisti de la Thermo Scientific din Marea Britanie, Olanda, Austria, specialisti de la UPB Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, RAAN Sucursala de Cercetari Nucleare Pitesti, Institutul de Chimie Fizica « I.G.Murgulescu » Bucuresti.

          Invitatie          Galerie foto

^ sus ^


4. PUBLICATII

          În urma utilizãrii echipamentelor achizitionate prin prezentul proiect au fost publicate urmãtoarele articole:

N.M. Sulca, A. Lungu, G. Voicu, S.A. Garea, H. Iovu, Advanced characterization of polyhedral oligomeric silsesquioxanes used for nanocomposites synthesis, Materiale Plastice, 46 (2), 2009
C.M. Petrea, C. Andronescu, A.M. Pandele, S.A. Gârea, H. Iovu, Advanced Characterization of Modified Carbon Nanotubes Epoxy-based Composites, Materiale Plastice, 45 (4), 2008
N.M. Sulca, A. Lungu, R. Popescu, S.A. Garea, H. Iovu, New Polymeric Nanocomposites Based on Poliyhedral Oligomeric Silsesquioxanes, Materiale Plastice, 46 (1), 2009
N.M. Sulca, A. Lungu, S.A. Garea, H. Iovu, Monitoring the synthesis of new polymer nanocomposites based on different polyhedral oligomeric silsesquioxanes using Raman spectroscopy, Journal of Raman Spectroscopy, first online in Willey Interscience 2009, 40, 0
R. Stan, C. Ott, N. Sulca, A. Lungu, H. Iovu, Functionalized D-sorbitol-based organogelators for dental materials, Materiale Plastice, 46 (2), 2009
S.A. Gârea, F. Constantin, H. Iovu, The reactivity of new epoxy-based composites including epoxy-polyhedral oligomeric silsesquioxane followed by Raman Spectroscopy, Journal of Raman Spectroscopy, Under review
S.A. Gârea, F. Constantin, E. Vasile, H. Iovu, The influence of organic radicals of polyhedral oligomeric silsesquioxane on the properties of epoxy-based hybrids, Polymer International, Under review
C.M. Petrea, C. Andronescu, A.M. Pandele, S.A. Garea, H. Iovu, Epoxy-based nanocomposites with amine modified Single Walled Carbon Nanotubes, e-polymers, Under review
C.Damian, A. Pandele, C. Andronescu, A. Ghebaur S.A. Garea, H.Iovu, Epoxy-based nanocomposites reinforced with new amino functionalized multi walled carbon nanotubes, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructure, Under review

^ sus ^


          Persoanele/institutiile interesate pot avea acces la echipamentele mentionate în cadrul unor parteneriate în proiecte de cercetare sau prin încheierea de contracte de prestãri servicii.

CONTACT

          Director proiect / Sef laborator: prof.univ.dr.ing. Horia IOVU

Calea Victoriei, Nr. 149, 010072, Sector 1, Bucuresti

Tel : 021.402.39.22

e-mail: iovu@tsocm.pub.ro

^ sus ^