NOI TIPURI DE MATERIALE MICRO SI NANOSTRUCTURATE PENTRU

PRODUCTII NOI IN CONSTRUCTII, BIOINGINERIE SI SIGURANTÃ ALIMENTARÃ

- MAMINAS -

Nr. contract: 11/03.10.2005

Finantare: Buget de Stat -Autoritatea Nationalã pentru Cercetare Stiintificã
Programul : "Cercetare de excelenta" - modul 1: Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe
Valoarea proiectului: 1 507 000 lei (din care 1 460 000 lei de la buget, 47 000 lei cofinantare)
Durata contractului: 36 luni
Autoritatea Contractantã: AGENTIA MANAGERIALÃ DE CERCETARE STIINTIFICA, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC - POLITEHNICA
Contractor: UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
Director proiect: prof.dr.ing. Horia IOVU
Aria tematica S/T: 4.2 Materiale
Platforma tehnologica europeana: PT.4 Materiale si tehnologii avansate

 

1. ORGANIZATIILE PARTENERE IN PROIECT

Rol
Denumirea organizatiei
CO(P1)
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - UPB
                    Membrii echipei: prof.dr.ing. Horia IOVU, prof.dr.ing. Mircea TEODORESCU,
                                        SL.dr.ing. Sorina Alexandra GAREA, SL.dr.ing. Paul STANESCU
P2
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - Bucuresti - ICECHIM
P3
Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" Iasi - ICMPP
P4
Institutul de Bioresurse Alimentare Bucuresti - IBA
P5
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino" - INCDMIC
P6
Institutul de Chimie Fizicã "I.G. Murgulescu" Bucuresti - ICF
P7
Universitatea Bucuresti - Facultatea de Biologie - UB
P8
S.C. EMI74 PRODIMPEX SRL - EMI74
P9
S.C. MUNPLAST S.A.
P10
S.C. Dobrogea Group S.A. Constanta

 

2. OBIECTIVE

          Proiectul îsi propune realizarea, prin tehnici specifice de noi tipuri de materiale micro si nano structurate, cu matrice pe bazã de polimeri sintetici sau naturali sau pe bazã de metale si umpluturi lamelare sau nanotuburi de carbon, pentru productii noi în constructii, sigurantã agro-alimentarã si bioinginerie.
          Proiectul propune desfãsurarea de cercetãri interdisciplinare, transdisciplinare si intersectoriale în scopul elaborãrii de materiale noi, micro si nano structurate sau de tip nanocompozit, cu proprietãti performante (fizico mecanice, de barierã la gaze, solventi sau radiatii UV, de eliberare controlatã a substantelor active etc.) destinate unor productii intersectoriale (constructii, protectie alimentarã, bioinginerie).
          Prezentul proiect cuprinde urmatoarele directii de cercetare/obiective:
a. Nanocompozite realizate prin polimerizare "in situ"
          Studiul mecanismului si determinarea conditiilor optime pentru exfolierea silicatilor stratificati
          Sinteza si caracterizarea nanocompozitelor de tip gel-coat
          Realizarea unei tehnologii de laborator pentru nanocompozite destinate constructiilor
b. Nanocompozite pe bazã de nanotuburi de carbon
          Determinarea conditiilor optime de functionalizare a nanotuburilor de carbon pentru maximizarea dispersabilitatii lor în medii apoase si organice
          Obtinerea si caracterizarea compozitelor pe bazã de polimeri si nanotuburi de carbon functionalizate
          Realizarea unei tehnologii de laborator pentru nanocompozite pe bazã de nanotuburi de carbon destinate constructiilor
c. Nanocompozite cu proprietãti de barierã îmbunãtãtite
          Sinteza umpluturi cu functionalizare controlatã
          Obtinerea si caracterizarea nanocompozitelor polimerice cu proprietãti de barierã
          Realizarea unei tehnologii de laborator pentru nanocompozite destinate sigurantei agro-alimentare
d. Nanoparticule cu eliberare controlatã a substantei active
          Metode noi de sintezã a micro si nanoparticulelor pe bazã de polimeri biocompatibili
          Sinteza si caracterizarea micro si nano particulelor functionalizate
          Realizarea unei tehnologii de laborator pentru micro si nanoparticule pentru eliberare controlatã si eliberare tintitã
e. Bioaliaje pe bazã de titan
          Noi aliaje pe bazã de TiAlV si TiAlVZr cu înaltã biocompatibilitate
          Turnarea si caracterizarea aliajelor pe bazã de TiAlV si TiAlVZr
          Realizarea unei tehnologii de laborator pentru dispozitive de tip scaffold destinate bioingineriei
f. Nanobiomateriale pe bazã de polimeri naturali si sintetici
          Determinarea conditiilor optime de reactie pentru obtinerea complecsilor interpolimerici si polimerilor grefati
          Sinteza si caracterizarea materialelor nanostructurate pe bazã de complecsi interpolimerici
          Realizarea unei tehnologii de laborator pentru obtinerea unor complecsi interpolimerici destinati sigurantei agro-alimentare si bioingineriei

 

3. RAPOARTE DE ACTIVITATE

          Raport de activitate ETAPA I - 30/11/2005

          Raport de activitate ETAPA II - 30/06/2006

          Raport de activitate ETAPA III - 30/11/2006