PRODUSE PRIETENOASE MEDIULUI
DIN POLIMERI SI MICROFIBRILE CELULOZICE

- PROFIBRILE -

Nr. contract: 32172/2008

Finantare: Buget de Stat - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Programul: Parteneriate in Domeniile Prioritare

Valoarea proiectului: 950.602,19 lei (2.281.500)
Valoarea contractului: 837.727,19 lei (1.932.000)
Durata contractului: 36 luni
Autoritatea Contractantã: Centrul National de Management Programe
Contractor: Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
Director proiect: prof.dr.ing. Horia IOVU

 

1. ORGANIZATIILE PARTENERE IN PROIECT

CO Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - UPB
P1 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - Bucuresti - ICECHIM
P2 Institutul National al Lemnului - Bucuresti - INL
P3 Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate - Bucuresti - ICAA

 

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI

Principalul obiectiv al acestui proiect complex este dezvoltarea, prin aplicarea unor procese inovatoare, a unei noi generaţii de materiale cu impact scăzut asupra mediului din polimeri sintetici sau biopolimeri şi microfibrile celulozice, caracterizate prin rezistenţă mecanică şi termică şi proprietăţi de barieră mult îmbunătăţite faţă de produsele curente, în asociere, în unele cazuri practice cu proprietăţi peliculogene deosebite şi transparenţă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Proiectarea unor procedee ecologice inovatoare pentru obţinerea unor microfibrile de înaltă performanţă din resurse naturale regenerabile şi deşeuri din lemn;
  • Dezvoltarea unei noi generaţii de materiale compozite 100% biodegradabile;
  • Dezvoltarea unor tehnici şi metode pentru obţinerea CPMC prin controlul proprietăţilor interfeţei;
  • Realizarea de noi produse prietenoase mediului pentru diverse utilizări precum ambalaje, acoperiri nanostructurate, produse farmaceutice şi cosmetice, filtre bioabsorbante;
  • Dezvoltarea resurselor umane şi materiale prin atragerea şi formarea de tineri cercetători în domeniul tehnologiilor şi produselor ecologice şi prin dezvoltarea infrastructurii achiziţionând aparate de înaltă performanţă;
  • Stabilirea performanţelor noilor materiale şi definirea domeniilor de utilizare;
  • Brevetarea rezultatelor remarcabile şi protejarea drepturilor de proprietate intelectuală;
  • Validarea experimentală a soluţiilor elaborate şi exploatarea rezultatelor;
  • Diseminarea pe plan naţional şi internaţional a rezultatelor cercetării;
  • Participarea la proiecte PC7 în domeniul „chimiei verzi” şi a nanomaterialelor biodegradabile obţinute din resurse regenerabile.

 

3. RAPOARTE DE ACTIVITATE

          ETAPA I - 20/01/2009 :
          ETAPA II - 15/12/2009 :
          ETAPA III - 15/12/2010 :
          ETAPA IV - 05/11/2011 :