TEHNOLOGIE ŞI INSTALAŢIE DE TRATARE A DEŞEURILOR SOLIDE PETROLIERE

(FORAJ ŞI BATALURI)

 

– TEH-DES-PET –

 

For English please click!                                                                       Nr. contract: 138 / 20.07.2006

 

Finantare: Buget de Stat -Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică
Programul : "Cercetare de excelenta" - modul 1: Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe
Valoarea proiectului: 1 867 000 lei (din care 1 495 000 lei de la buget, 372 000 lei cofinantare)
Durata contractului: 26 luni
Autoritatea Contractantă: AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINTIFICA, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC - POLITEHNICA
Contractor: UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
Director proiect: prof.dr.ing. Ioan CĂLINESCU

Date contact: e-mail: calin@tsocm.pub.ro, tel. 0214022701, 0745371285
Aria tematica S/T: 6.3 Tehnologii de mediu
Platforma tehnologica europeana: PT.4 Materiale si tehnologii avansate

 

1. ORGANIZATIILE PARTENERE IN PROIECT

 

Rol

Denumire organizatie

CO

Universitatea POLITEHNICA Bucuresti

P1

S.C. Icemenerg SA

P2

S.C. Fitpol SRL

P3

S.C. Three Pharm SRL

 

2. REZUMAT

 

In prezentul proiect prin deseuri solide petroliere intelegem materialele solide rezultate in operatiile de foraj petrolier dar si materialele existente in bataluri. Aceste materiale intra in categoria deseuri periculoase datorita continutului lor mare de hidrocaburi si compusi anorganici cu potential poluant. In tara noastra se apreciaza ca anual se produc 30-45 mii m.c. de deseuri in urma forajului si aprox. 30 mii m.c. de deseuri se acumuleaza in batalurile in care exista deja 230 mii m.c. Desi exista preocupari pentru tratarea acestor deseuri instalatiile existente au o capacitate redusa si trateaza doar materialul din bataluri. Pentru deseurile formate la foraj nu exista in tara nici o tehnologie de tratare. In cele citeva experimentari facute aceste materiale au fost transportate la o fabrica de ciment pentru a fi incinerate. Costurile implicate de colectare, transport si prelucrare sunt insa ridicate. Dintre diferitele tehnologii posibil a fi utilizate consideram ca cea mai potrivita este desorbtia termica. Aceasta permite micsorarea semnificativa a continutului de compusi organici si reducerea mobilitatii compusilor anorganici cu potential poluant. Pentru o fixare mai buna a acestora se poate prevedea tratarea suplimentara cu lapte de var, silicat de sodiu, etc. Caracterul de noutate al tehnologiei propuse il reprezinta incalzirea cu microunde. Acest tip de incalzire este mult mai eficient decit variantele clasice (conductie, convectie sau radiatie) deoarece incalzirea se realizeaza in masa produsului tratat nefiind necesara o suprafata de transfer termic. Compusii organici indepartati din deseul solid sunt tratati diferit: gazele cu concentratii reduse de COV sunt oxidate catalitic iar cele cu concentratii mai mari sunt racite pentru recuperarea compusilor organici. Aceasta tehnologie permite transformarea unor deseuri periculoase in materiale de constructii cu utilizari in domeniul constructiei de drumuri. O tehnologie asemanatoare  poate fi utilizata si pentru tratarea solurilor poluate puternic cu hidrocarburi. Toate acestea justifica incadrarea proiectului in aria tematica 6.3: Tehnologii de mediu pentru observarea, prevenirea , atenuarea, adaptarea şi restaurarea factorilor de mediu naturali şi artificiali.

Prin acest proiect se urmareste realizarea unor instaltii de laborator dar si pilot pentru demonstrarea tehnologiei propuse. Partenerii alesi au capacitatea de a realiza aceasta tehnologie cu instalatiile aferente si de a disemina in mediul economic rezultatele cercetarii.

 

3. OBIECTIVE

 

Probleme propuse spre rezolvare legate de situaţia actuală a domeniului şi a tematicii proiectului;

Poluarea determinata de deseurile solide petroliere este destul de rapindita la noi in tara: din foraje rezulta aprox. 40 000 m.c. de reziduuri anual iar in bataluri sunt depozitate cam 230 000 m.c. de slamuri petroliere

Obiective specifice cercetarii

·         caracterizarea deseurilor solide rezultate la foraj si a materialelor existente in bataluri;

·         stabilirea unor proceduri eficiente de tratare a acestor deseuri: deseurile solide de foraj se tratateaza pentru indepartarea compusilor organici volatili din ele si pentru stabilizarea celorlalti compusi mai grei (anorganici si organici) deseurile existente in bataluri se trateaza si pentru recuperarea compusilor organici din ele;

·         caracterizarea materialelor rezultate in urma tratarii si gasirea unor solutii de valorificare a acestora: componentele  solide drept materiale de constructie, produsii organici lichizi reintrodusi in schema de prelucrare titei;

·         conceperea, proiectarea si construirea unor instalatii de laborator si pilot pentru realizarea procedeelor de tratare deseuri petroliere;

·         evaluari tehnice si economice ale tehnologiilor propuse (studii de fezabilitate la diferiti beneficiari).

Obiective măsurabile;

Ř       Realizarea unor baze de date referitoare la cantitatile si compozitiile deseurilor petroliere solide;

Ř       Realizarea unor tehnologii specifice de tratare adaptate la specificul deseurilor solide petroliere;

Ř       Realizarea unor instalatii de laborator si pilot pentru tratarea deseurilor solide petroliere.

Ř       Laboratoarele participante vor dezvolta proceduri specifice care vor permite testarea eficientei metodologiilor propuse;

 

4. Rapoarte de activitate

ceex 138 Etapa I.doc

ceex 138 Etapa 2

ceex 138 Etapa 3

ceex 138 Etapa 4

ceex 138 Etapa 5

ceex 138 Etapa 6

ceex 138 Etapa 7

 

Rezumat

 

Lucrari stiintifice publicate