Raport de cercetare al catedrei TSOCM pe anul 2006


Catedra deruleaza contracte câstigate prin competitie (CNCSIS, CEEX, PN II, contracte internationale), precum si contracte cu terti (parteneri industriali). La activitatea de cercetare participa atât cadrele didactice ale catedrei, cât si doctoranzii, masteranzii si studentii anilor terminali.

Tematica de cercetare este axatã pe domeniile:

Polimeri si compozite (grupate dupã anul contractãrii):
2013

Injectable thermosensitive composite hydrogels based on degradable poly(N-isopropylacrylamide) – poly(ethylene glycol) triblock copolymers - THERMOGELS - PNII-IDEI - proiect PN-II-ID-PCE-2012-4-0082 - 2013-2015 - UPB contractor - Prof.dr.ing. Mircea Teodorescu
2012

Compozite inovative poliester / celuloza bacteriana pentru inginerie biomedicala - POLYBAC - PNII - Parteneriate 158/2012 - 2012-2015 - UPB contractor - conf.dr.ing. Paul Stãnescu

Materiale hibride de tip polimer-argila poroasa heterostructurata destinate eliberarii controlate a medicamentelor - DELPOCLAY - PNII - Parteneriate 158/2012 - 2012-2015 - UPB contractor - conf.dr.ing. Sorina Gârea

2009

Biomateriale polimerice pentru regenerare osoasã. Biomimetism prin nanostructurarea suprafetei - NANOBIOMIM - PNII - IDEI 729/19.01.2009 - 2009-2012 - UPB contractor - SL. dr. ing. Izabela Stancu

Materiale cu structura macromoleculara care contin cromofori legati chimic - CROMOPOL - PNII - IDEI 747/19.01.2009 - 2009-2012 - UPB contractor - prof.dr.ing. Dan Sorin Vasilescu

2008

Produse prietenoase mediului din polimeri si microfibrile celulozice - PROFIBRILE - PNII Parteneriate 32172/2008 - 2008-2011 - UPB coordonator - prof. dr. ing. Horia Iovu
Sisteme eficiente de iluminat public cu lãmpi cu halogenuri metalice - SEIHM - Inovare 210/12.09.2008 - 2008-2010 - UPB partener (contractor SC SCEI SRL Bucuresti) - prof. dr. ing. Horia Iovu
2007

Dezvoltarea infrastructurii Laboratorului de Materiale Polimerice Avansate pentru caracterizarea nanocompozitelor - INFRANANOCOMP - PN II Capacitãti nr. 61/2007 - 2007-2009 - UPB contractor - prof. dr. ing. Horia Iovu
Realizarea de noi biomateriale cu structuri colagenice supramoleculare dopate, cu proprietati piezoelectrice, de cristale lichide, electrice si magnetice, utilizate în bioinginerie - BIOMATCOL - PN II PC nr. 71-147/2007 - 2007-2010 - UPB partener (Contractor INCDTP - ICPI) - prof. dr. ing. Ecaterina ANDRONESCU
Procesare fotonica de biopolimeri - FOTOPOL - PN II PC nr. 71-111/2007 - 2007-2010 - UPB partener (Contractor INFLPR) - prof. dr. ing. Horia Iovu
Noi nanocompozite polimerice cu rezistentã ridicatã la foc destinate industriei aeronautice - NANOAERO - PN II PC - 71-027/2007 - 2007-2010 - UPB contractor - prof.dr.ing. Horia IOVU
Noi hidrogeluri pe bazã de polietilenglicoli - PN II IDEI - 389/2007 - 2007-2010 - UPB contractor - prof.dr.ing. Mircea Teodorescu
Biomateriale pe baza de matrici polimerice - PN2 Resurse umane - TD nr. 144/2007 - 2007-2008 - UPB contractor - drd. bioing. Adriana Lungu (Munteanu)
2006

Sisteme integrate de tehnologii chimice, comanda, control si management al productiei bazate pe sisteme cu siguranta marita si emergency shut down, rezultate din analize HAZOP - BIOSIS, CEEX P-CD 84/2006 (AMCSIT) - 2006-2008 - UPB contractor - prof.dr.ing. Gheorghe Hubca
Asigurarea serviciilor de evaluare a conformitãtii în acord cu directiva europeanã 89/106/CE privind materialele de constructii: materiale compozite polimerice armate cu fibre - ASECMAC, CEEX M4 174/2006 (RENAR) - 2006-2008 - UPB contractor - prof.dr.ing. Horia Iovu
Cercetãri privind realizarea lacurilor electroizolante ecologice de clasã termicã ridicatã - LECTS, CEEX P-CD 176/2006 (AMCSIT) - 2006-2008 - UPB contractor - prof.dr.ing. Horia Iovu
Compozite pe bazã de polimeri ionici utilizate ca suport biomimetic de tesut osos pentru testãri in vitro - COMPOVIT, CEEX P-CD 278/2006 (AMCSIT) - 2006-2008 - UPB contractor - prof.dr.ing. Horia Iovu
Modelarea comportamentului viscoelastic neliniar al polietilenei de joasã densitate - CNCSIS AT GR36 / 02.06.2006, tema 1, cod 12 - 2006-2007 - UPB contractor - SL.dr.ing. Paul Stãnescu
Micro si nanocompozite pe bazã de polieter polioli - CEEX ET 5854 / 18.09.2006, cod proiect 144 - 2006-2008 - UPB contractor - SL.dr.ing. Paul Stãnescu
Materiale nanostructurate ecologice avansate, pentru aplicatii de lungã duratã pentru lemn si metal (NANOMAT)- CEEX P-CD 263 / 2006 - 2006-2008 - UPB partener - SL.dr.ing. Paul Stãnescu
Dezvoltarea de tehnologii noi privind obtinerea de materiale ignifuge non-azbest acoperite cu elastomeri pentru protectii si izolatii termice (TEHNOMATPROT) - CEEX P-CD 185/2006 - 2006-2008 - UPB partener - SL.dr.ing. Paul Stãnescu
Materiale multifunctionale de inalta performanta cu arhitectura speciala folosite in chirurgia ortopedica, CEEX ET-2006, cod: 79 (CNCSIS) - 2006-2008 - UPB contractor - SL.dr.ing. Edina Rusen
Materiale performante pe bazã de polimeri modificati chimic si / sau nanostructurati pentru industrie si aplicatii medicale - MATPOLMOD, CEEX P-CD 177/2006 (AMCSIT) - 2006-2008 - UPB contractor - prof.dr.ing. Corneliu Cincu
Materiale hibride polimerice performante pentru regenerare osoasa; combinatie revolutionara de biomineralizare sablonata si aderenta celulara - CEEX-ET - cod: 82 (CNCSIS) - 2006-2008 - UPB contractor - S.L.dr.ing. Izabela-Cristina Stancu
2005

Noi tipuri de materiale micro si nanostructurate pentru productii noi în constructii, bioinginerie si sigurantã alimentarã - MAMINAS, CEEX P-CD 11/2005 (AMCSIT) - 2005-2008 - UPB contractor - prof.dr.ing. Horia Iovu
Biocompozite polimerice din resurse regenerabile pentru aplicatii de vârf - BICOP, CEEX P-CD 61/2005 (AMCSIT) - 2005-2007 - UPB contractor - prof.dr.ing. Horia Iovu

Tehnologia substantelor organice:

Coloranti: