Facultatea de Chimie Aplicatã si Stiinta Materialelor, ca de altfel întreg învãtãmântul universitar românesc, se aflã în plin proces de reorganizare a programelor de studiu. În aceste conditii, la momentul actual sunt în desfãsurare douã planuri de învãtãmânt:

Ingineri - 5 ani                             Licentã - 4ani


 

Programa de studiu de 5 ani - diplomã de inginer

Studiile pentru obtinerea diplomei de inginer sunt desfãsurate pe o perioadã de 5 ani. Primele 5 semestre (doi ani si jumãtate) sunt destinate studiului unui grup de discipline de culturã generalã tehnicã, în aceastã perioadã cursurile fiind comune tuturor studentilor Facultãtii de Chimie Aplicatã si Stiinta Materialelor, indiferent de specializarea pe care vor sã o urmeze (unele din aceste discipline studiindu-se în majoritatea facultãtilor din Universitatea POLITEHNICA Bucuresti) - asa numitul "trunchi comun":

- algebrã
- analizã matematicã
- matematici speciale
- fizicã
- chimie anorganicã
- chimia metalelor tranzitionale
- chimie organicã
- chimie analiticã
- electrochimie
- chimie-fizicã

- compozite polimerice
- stiinta materialelor oxidice
- inginerie mecanicã
- inginerie chimicã
- electrotehnicã
- utilizarea si programarea calculatoarelor
- limbi straine
- filosofie
- politologie
- desen tehnic, etc

La începutul anului III se face împãrtirea pe specialitãti (sectii) în functie de optiunile studentilor si media generalã obtinutã în primii doi ani. Urmãtoarele 4 semestre sunt destinate studiului disciplinelor de specialitate, iar ultimul semestru al anului V este destinat realizãrii lucrãrii de diplomã.

Directiile educationale ale colectivului catedrei sunt îndreptate catre:

Compusi Macromoleculari
• Tehnologie Chimica Organica
• Coloranti
• Petrochimie si Carbochimie

Absolvirea constã în sustinerea lucrãrii de diplomã.

Pentru studentii care doresc sã-si completeze cunostintele existã anul VI de studii aprofundate (master), ce se încheie cu sustinerea lucrãrii de dizertatie.

 


 

Programa de studiu de 4ani - diplomã de licentã