Cornel CINCU

Ultima actualizare: 07.02.2007

Date personale, studii, specializari

Functii didactice, profesionale

Activitate profesionala

Lucrari publicate

Contact

 

1. DATA PERSONALE, STUDII, SPECIALIZARI

1.1 Data si locul nasterii :     8 septembrie 1943, comuna Magureni, judetul Prahova

1.2 Studii :

 1975

     Doctor inginer

     Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
     Facultatea de Chimie Industrialã

 1966

     Inginer      Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
     Facultatea de Chimie Industrialã

1.3 Specializari / Stagii :

1994 - 2006

     Stagii în diferite universitãti europene

1994
stagiu de cercetare în Grecia, Universitatea din Patras
1995 (10 luni)
stagiu de cercetare la Laboratorul de Chimie Organicã si Macromolecularã, Universitatea Jean Monnet, Saint Etienne, Franta

1997 (3 luni)
1998 (3 luni)
1999 (2 luni)

profesor asociat la Universitatea Jean Monnet
1999, 2000
conferinte in cadrul programului Socrates, la Universitatea din Patras

2001 (3 luni)

profesor invitat la Universitatea Angers, Facultatea de Medicinã, Franta

2001 (3 luni)

stagiu de cercetare in cadrul programului NATO la Universitatea din Patras, Grecia

2004 (6 luni)

profesor asociat la Universitatea din Angers, Facultatea de Medicina, Franta

1.4 Limbi strãine : franceza , engleza, rusa - foarte bine

 

2. FUNCTII DIDACTICE SI PROFESIONALE

 1994-prezent

profesor

  Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
  Facultatea de Chimie Aplicatã si Stiinta Materialelor
  Catedra: Tehnologia Substantelor Organice si Compusilor Macromoleculari
1992-1994
conferentiar
1976-1992
sef lucrãri
1966-1976
asistent

 

3. ACTIVITATEA PROFESIONALA

3.1 Activitatea didactica

Predare curs la disciplina :
          Tehnologia Prelucrarii Polimerilor (AN V MACRO)
          Polymer Processing (AN V FILS CHIMIE-ENGLEZA)
          Misse En Oeuvre Des Polymères (AN V FILS CHIMIE-FRANCEZA)
          Matériaux Composites (AN III FILS CHIMIE-FRANCEZA)
          Auxiliari in Prelucrarea Polimerilor (AN IV MACRO)
          Biopolimeri (AN VI MASTER BIOMATERIALE)
Conducere de doctorat în specialitatea: Chimia si Tehnologia Polimerilor
Membru in comisiile de dizertatie la anul VI master Biomateriale
Membru in comisiile de licenta la FILS CHIMIE - ENGLEZA si FRANCEZA
Indrumarea studentilor de la MACRO si FILS pentru Proiectul de Diploma

3.2 Activitatea tehnicã

Dotarea si intretinerea unui laborator modern de Tehnologia Prelucrarii Polimerilor (Sistem complex de incercari mecanice Hounsfield) atat pentru studentii sectiei cat si pentru activitatea de cercetare (2003-2007)

3.3 Activitatea stiintificã

- Sinteza si caracteriarea polimerilor si copolimerilor alternanti
- Solutii de polimeri. Aditivi pentru prelucrarea polimerilor
- Sinteza si caracterizarea unor polimeri biocompatibili si biodegradabili
- Sinteza si caracterizarea unor biopolimeri cu aplicatii in patologia osoasa

- Sinteza si caracterizare de micro si nanoparticule cu diverse aplicatii (medicina, biologie, industrie etc.)

- Teste specifice in vitro pentru polimeri cu aplicatii medicale (evaluarea biocompatibilitatii si toxicitatii)

- Caracterizarea polimerilor prin viscozimetrie si cromatografie pe gel permeabil (GPC)

- Descoperirea unor noi utilizari pentru materialele polimerice consacrate

Participare la contracte de cercetare:

Proiect/contract/grant, în calitate de director/responsabil proiect:
EUREKA 1
RELANSIN 5
CNCSIS 5
CEEX 3
VIASAN 1
Colaborator la peste 50 de contracte cu Industria, Institute de Cercetare etc

 

4. LUCRÃRI PUBLICATE

Teza de doctorat : domeniul Stiinte Ingineresti - Inginerie Chimica cu tema "Conformatia copolimerilor alternati in solutie"
12 cãrti
70 articole publicate in reviste internationale/nationale de specialitate cotate ISI
18 brevete de inventie
numeroase articole publicate in reviste cotate CNCSIS
numeroase articole publicate in reviste cu ISSN
numeroase articole prezentate si publicate in volumele unor manifestari stiintifice internationale si nationale (peste 50)

Listã selectivã de lucrãri:

Cãrti  
1. 
C.Cincu, Gh Manea - Cartea operatorului din industria de prelucrare a materialelor plastice, Editura Tehnicã, Bucuresti, 1984, 286 pag.
2. 
M.Dimonie, C.Boghina, C.Cincu, N.Marinescu - Poliacrilamida, Editura Tehnicã, Bucuresti, 1986, 297 pag.
3. 
C.Cincu, R. Dobre - Dictionar tehnic englez-român, vol.I si II, Editura Tehnicã, Bucuresti, 1996, 772 pag.
4. 
C.Cincu - Tehnologia prelucrãrii polimerilor, Litografia UPB, 1979, 197 pag.
5. 
C. Cincu, L.Ion, E.Dumitru - Tehnologia prelucrãrii polimerilor. Îndrumar de laborator, Litografia UPB, 1993, p.180
6. 
L.Ion, D.S.Vasilescu, C. Cincu - Composés Macromoléculaires (II). Physique et mise en oeuvre des polymères, Litografia U.P.B., 1995
7. 
C.Cincu, R.Dobre, M.Teodorescu - Dictionar Englez-Român de Chimie si Tehnologie Chimicã, Ed. Tehnicã, Bucuresti, 1999
8. 
L.M. Butac, B. Mãrculescu, C. Cincu, A.G. Boborodea - Matériaux polymériques, Ed. Printech, 1999, ISBN 973-9475-54-X
9. 
D.S. Vasilescu, C. Cincu, L.M. Butac, A.M. Albu, A.G. Boborodea - Synthèse, caractérisation et mise en oeuvre des polymères - Guide de travaux pratiques, Ed. Printech, 2000, ISBN 973-652-069-9
10. 
C. Cincu, L.M. Butac, I. Stancu, M. Clemens - Rheologie et mise en oeuvre des polymers, Ed. Printech. Bucuresti, 2002, ISBN, 973-652-611-9.
11. 
C.Cincu, R.Dobre (colectiv) - Dictionar tehnic Român-Englez , Editura Tehnicã Bucuresti, 2001.
12. 
C.Cincu, C. Zaharia, T. Zecheru, "Tehnologii de Prelucare a Polimerilor", Editura Politehnica Press, ISBN: 973-8449-86-3, 2005
Articole

1. 
C. ZAHARIA, E. RUSEN, B. MÃRCULESCU, R. FILMON, M. GÃVAN, N. CONSTANTIN, T. ZECHERU, D. CHAPPARD, C. CINCU, New acrylic radio-opaque cement, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials (2006), accepted, in press.
2. 
Catalin ZAHARIA, Teodora ZECHERU, Guillaume MABILLEAU, Bogdan MARCULESCU, Robert FILMON, Corneliu CINCU, Georges STAIKOS, Daniel CHAPPARD, Chemical structure of methyl methacrylate-2-[2',3',5'-triiodobenzoyl]oxoethyl methacrylate copolymer, radio-opacity, in vitro and in vivo biocompatibility, submitted to Journal of Biomaterials Science. Polymer Edition, under revision (2006).
3. 
T. Zecheru, C. Zaharia, G. Mabilleau, D. Chappard, C. Cincu, New hema-based polymeric microbeads for drug delivery systems Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 3(8), p. 1312-1316, 2006
4. 
M.D.Zuga, C.Cincu, L.Alexandrescu, Compozite polimerice pe baza de pudreta de cauciuc si polietilena de joasa densitate, Revista de pielarie si incaltaminte, vol 1, 2005
5. 
G.Mabilleau, I.C.Stancu, T.Honore, G.Legeay, C.Cincu, M.F.Basle, D.Chappard, Effects of the chain length of cross-linkers on p(HEMA) swelling and biomedical properties, Journal of Biomedical Materials Research: Part A, 2005
6. 
N.Preda, M.Baibarac, I.Baltog, L.Mihut, T.Velula, C.Cincu, Viscosity studies on polyaniline-C60 composite solutions in N-methyl-2-pyrrolidinone, UPB, Sci.Bull.Series B, 67(4), 2005
7. 
N.Preda, N.Cobianu, C.Cincu, T.Velula, The kinetics of styrene polymerization in solution initiated by redox systems, UPB, Sci.Bull.Series B, 76(2), pg. 55-62, 2005
8. 
Paul Ghioca, Emil Buzdugan, Corneliu Cincu, Bogdan Spurcaciu, Lorena Iancu, Cãtãlin Zaharia, Bloccopolimeri stiren-butadienici utilizati în recircularea polietilenei de înaltã densitate recuperatã, Materiale Plastice, 42 (2), 2005
9. 
I.C. Stancu, R.Filmon, F.Grizon, C.Zaharia, C.Cincu, M.F.Basle, D.Chappard, The in vivo calcification capacity of a copolymer, based on methacryloyloxyethyl phosphate does not favour osteoconduction, Journal of Biomedical Materials Research, 69A, Ed. Wiley and Sons Inc., p. 584-589, 2004
10. 
I.C. Stancu, R. Filmon, C. Cincu, B. Mãrculescu, C. Zaharia, Y. Tourmen, M.F. Basle, D. Chappard Synthesis of methacryloyloxyethyl phosphate copolymers and in vitro calcification capacity, Biomaterials, 25, 2004, pp. 205-213.
11. 
R. Filmon, N. Retailleau-Gaborit, F. Grizon, M. Galloyer, C. Cincu, M.F. Basle, D. Chappard, Non- connected versus interconnected macroporosity in poly(2-hydroxyethyl methacrylate) polymers. An X-ray microtomographic and histomorphometric study, J. Biomater. Sci. Polymer Edn, 2002, Vol.13, No.10, pp. 1105-1117
12. 
C. Cãpãnescu, C. Cincu Sisteme de stabilizare UV pentru stratul de suprafata (gelcoat) din poliesteri nesaturati, Materiale Plastice, 40, no.1, 2002, p. 9-12.
13. 
C. Cãpãnescu, C. Cincu UV-inhibitorsin Polyester Gelcoats. Paint and coatings Industry, sept. 2002, 50-60.
14. 
C. Cãpãnescu, I. Cãpãnescu, C. Cincu Nanoclays in polyester gel-coats, Paint and Coatings Industry, june 2002, 54-60.
15. 
C. Cincu, B. Mãrculescu, L. Ion La stabilité des solutions aqueuses de polyacrilamide U.P.B. Scientific Bulletin, 62 (1-2), 2000, 77-85.
16. 
C. Cincu, F. Barca, L. Ion, A. Stefãnescu Pirocarboni de puritate înaltã, U.P.B. Scientific Bulletin, 62 (1-2), 2000, 31-38.
17. 
C. Cincu, L. Butac, M. Iliescu Concentration critique des polymères dans des solutions très diluées, European Polymer Journal, 36 (3), 2000, 473-477.
18. 
A. Zeroukhi, J.P. Monthéard, C. Cincu Substituted Styrene - Maleic Anhidride Copolymers. Measurements of the Reactivity Ratios and Relations Between Molecular Masses and Viscosity , J.Appl. Polym. Sci., 71, 1999, 1447-54
19. 
B. Mãrculescu, C. Cincu, A. Zeroukhi, J.P. Monthéard New Adhesives Prepared from Vinyl Benzyl Chloride Copolymerization, J.Appl. Polym. Sci., 67, 1998, 1151-56.
20. 
C. Cincu, J.P. Monthéard Properties of Vinyl-Benzyl-Chloryde - Maleic Anhydride Copolymers, J.Appl.Polym.Sci., 61, 1996, 1847-51.
21. 
C. Cincu, F. Chatzopoulos, J.P. Monthéard Alternating Copolymers Maleic Anhydride- Cyclic Olefins, Macromolec. Reports, A33, 1996, 83
22. 
A. Lupu, C. Cincu, D. Serban, L. Ion Utilizarea inhibitorilor de coroziune polimeri în procesul de dezincrustare cu acizi, Revista de chimie, 2, 1996, 196-201.
23. 
C. Cincu, L. Ion, D. Teodorescu L'influence des conditions de vulcanisation sur les propriétés du caoutchouc méthylsiliconique vulcanisé, UPB Scientific Bulletin, 1-2, 1995, 183.
24. 
F. Barca, C. Cincu, G. Paraschivescu Aspecte privind obtinerea pirocarbonilor din polimeri si proprietãti ale acestora, Revista de chimie, 12, 1995, 1049-52.
25. 
C. Cincu, L. Ion, M. Trifan Dilute solution Properties of Alternating Copolymers from Acrylonitrile and alfa-Methylstyrene, Acta Polymerica, 44, 1993, 152-5.
26. 
C. Cincu, D. Teodorescu, L. Ion Influenta conditiilor de vulcanizare asupra proprietãtilor cauciucului fluorurat, Materiale plastice, 2, 1993, 124-28.
27. 
A. Stefan, C. Cincu Corectii pentru caracterul ne-newtonian al masuratorilor cu viscozimetrul Ubbelohde, Materiale plastice, 29(1), 1992, 28-31.
28. 
M. Gheorghe, C. Cincu, F. Barca Aspecte privind flocularea suspensiilor de argilã si cãrbune cu ajutorul poliacrilamidei si derivatilor ei, Revista minelor, 42(2), 1991, 100-4.
29. 
N. Dumitrescu, C. Cincu, A. Voicu Aspecte privind flocularea suspensiilor de argilã si cãrbune cu biopolimeri de tip Xantan, Materiale plastice, 3-4, 1991, 103-6.
30. 
C. Boghinã, C. Cincu, N. Marinescu, M. Dimonie Radical Polymerisation of acrylamide in Homogeneous and Heterogeneous Systems. I. Solution properties of Acrylamide in water, Revue Roumaine de Chimie, 34(4), 1989, 933-5.
31. 
C. Boghinã, C. Cincu, N. Marinescu, M. Dimonie Reactions of Transformation of Polyacrylamide Obtained by Polymerisation in Inverse Suspension , J.Makromol.Sci., Chem., A-22(5-7), 1985, 591-618.
32. 
M. Dimonie, C. Boghinã, C. Cincu, N. Marinescu Inverse suspension Polymerisation of Acrylamide, European Polymer Journal, 18, 1982, 639-45.
33. 
C. Cincu, C. Boghinã, N. Marinescu, M. Dimonie Reactii polimer-analoge pe poliacrilamidã. 1. Hidroliza bazicã a poliacrilamidei, Materiale plastice, 9(3), 1982, 154-57.
34. 
C. Uglea, C. Cincu Analiza izobutiraldehidei prin cromatografie pe gel permeabil, Revista de chimie, 30(4), 1979, 369-72.
35. 
M. Dimonie, C. Cincu, C. Oprescu Some Physicochemical Aspects Regarding the Synthesis of Polyvinylalcohol, J.Polym.Sci., Polymer Symposia, 64, 1978, 245-65.
36. 
C. Cincu, C. Boghinã Unperturbed Dimensions of Polymers, Revue Roumaine de Chimie, 23(2), 1978, 255-60.
37. 
M. Dimonie, C. Cincu, T. Moldvai Aspecte ale cineticii reactiei de alcoolizã bazicã a poliacetatului de vinil, Industria usoarã, 24(2), 1977, 71-4.
38. 
C. Cincu, M. Bãlãceanu Unele aspecte privind valorificarea deseurilor din fibre poliesterice din industria textilã, Industria textilã, 7, 1977, 231-5.
39. 
C. Boghinã, C. Cincu Dimensiuni neperturbate ale catenelor copolimerului alternant N-vinil caprolactama-dietilmaleat, Materiale plastice, 3(3), 1976, 160-3.
40. 
C. Cincu, G. Uglea Dilute Solution Properties of Alternating Copolymers from Methacrylonitrile and Styrene and Methacrylonitrile and alfa-Methylstyrene , Makromolekulare Chemie, 177, 1976, 2457-68.
41. 
C. Cincu Evaluarea flexibilitãtii polimerilor folosind dimensiunile neperturbate ale catenelor în solutii ideale, Industria usoarã, 22(5), 1975, 209-14.
42. 
C. Cincu, R. Tulbure, Gh. Cioca Copolimeri grefati pe baza de colagen, Industria usoarã, 22(2), 1975, 65-7.
43. 
C. Cincu Fractionarea unor copolimeri alternanti prin elutie pe coloanã, Industria usoarã, 22(11), 1975, 469-71.
44. 
I. Mialtu, C. Cincu Caracterizarea copolimerului clorurã de vinil -acetat de vinil, Materiale plastice, 12(3), 1975, 149-52.
45. 
N. Cobianu, C. Cincu, C. Boghina, B. Mãrculescu Copolymerisation of N-vinyl-caprolactam with Vinylpyridines, Revue Roumaine de Chimie, 19(7), 1974, 1251-64.
46. 
.E. Beral, C. Boghinã, C. Cincu, B.Mãrculescu Copolimerizarea binarã a acidului itaconic cu alfa-metilstiren, acetat de vinil si N-vinilcaprolactamã, Materiale plastice, 11(1), 1974, 9-14.
47. 
C. Sandu, C. Cincu, C. Uglea Caracterizarea copolimerului clorura de vinil 81% - propilena 19%, Industria usoarã, 2(11), 1974, 573-6.
48. 
C. Cincu Dilute Solution Properties of Poly(Styrene-Acrylonitrile) Alternating Copolymer European Polymer Journal, 10, 1974, 29-36.
49. 
E. Beral, D.S. Vasilescu, N. Cobianu, C. Cincu, C. Boghinã, B. Mãrculescu Aspecte în sinteza si polimerizarea monomerilor N-vinilici, Materiale plastice, 10(3), 1973, 119-25.
50. 
E. Beral, D.S. Vasilescu, B. Mãrculescu, C.Boghinã, C. Cincu Acid itaconic. Proprietãti si utilizãri în sinteza polimerilor, Materiale plastice, 10(9), 1973, 471-6.
51. 
G. Cioca, A. Miculescu, C. Cincu, V. Trandafir Studiul unor solutii de colagen prin difuzia luminii , Industria usoarã, 19(5), 1972, 282-7.
52. 
O.F. Solomon, M. Dimonie, C. Cincu Cationic Graft Copolymerisation of N-Vinylcarbazole onto PVC , J. Polym.Sci., Part A-1, 8, 1970, 772-82.
53. 
O.F. Solomon, C. Cincu, Rheological Study of Concentrated Aqueous Polymer Solutions , Scientific Paper Communications, IUPAC, Toronto, A36, 1968, 1-6.
Brevete

1. 
M.Dimonie, G.Popescu, C.Cincu, M.Dragulescu, B.Dana Aditiv si procedeu pentru prepararea bitumului pentru hidroizolatii (Adjuvant et procédé pour la préparation du bitume pour les hydroisolations) Brevet d'invention no. 110622-BI/07.12.1994
2. 
M.Dimonie, C.Cincu, G.Giusa, D.Staicu, V.Pordea, B.Dana Compozitie si procedeu pentru obtinerea bitumului rutier modificat (Composition et procédé pour l'obtention du bitume routier modifié) Brevet d'invention no. B1/20.08.1993
3. 
C.Cincu, B.Marculescu, M.Valeanu, D.Margineanu Aditiv pentru îmbunatatirea indicelui de viscozitate al uleiurilor pentru motoare si procedeu de obtinere (Adjuvant pour l'amélioration de l'indice de viscosité et procédé d'obtention) Demande de brevet no. 144016/1991
4. 
M.Dimonie, C.Cincu, N.Marinescu Procedeu pentru polimerizarea acrilamidei (Procédé pour la polymérisation de l'acrylamide) Brevet d'invention no. 90906/1984
5. 
M.Dimonie, C.Boghina, N.Marinescu, C.Cincu Procedeu pentru polimerizarea acrilamidei (Procédé pour la polymérisation de l'acrylamide) Brevet d'invention no. 90906/1984
6. 
C.Boghina, C.Oprescu, M.Dimonie, C.Cincu, I.Moraru Procedeu pentru polimerizarea acrilamidei (Procédé pour la polymérisation de l'acrylamide) Brevet d'invention no. 79875/1982
7. 
M.Dimonie, Gh.Dinu, C.Boghina, C.Cincu, Gh.Popescu, I.Moraru Procedeu pentru polimerizarea acrilamidei (Procédé pour la polymérisation de l'acrylamide) Brevet d'invention no. 75667/1980
8. 
O.F.Solomon, C.Cincu, M.Dimonie Copolimeri grefati si procedeu de obtinere a acestora (Copolym?res greffés et procédé pour leur obtention) Brevet d'invention no. 51917/1979
9. 
M.Dimonie, C.Boghina, I.Moraru,C.Cincu, Gh.Hubca, C.Oprescu Procedeu de polimerizare în suspensie inversa a monomerilor solubili în apa (Procédé de polymérisation en suspension inverse des monom?res solubles dans l'eau) Brevet d'invention no. 70371/1977
10. 
C.Boghina, D.S.Vasilescu,T.Rez, I.Amalinei, N.Cobianu, C.Iacob, B.Marculescu, C.Cincu Copolimeri ternari pe baza de acrilonitril si procedeu pentru obtinerea acestora (Copolym?res ternaires ? base d'acrylonitrile et procédé pour leur obtention) Brevet d'invention no. 63711/1976
11. 
C.Cincu, N.Cobianu, P.Goldstein, Gh.Maciuca, B.Marculescu, Fl.Marculescu, M.Vasiliu Auxiliari polimerici pentru decolorarea tesaturilor (Auxiliaires polymériques pour la décoloration des tissus) Brevet d'invention no. 62200/1976
12. 
C.Cincu, N.Cobianu, P.Goldstein, Gh.Maciuca, Fl.Marculescu, B.Marculescu, M.Vasiliu Amestec binar de polimeri pentru decolorarea tesaturilor (Mélange binaire pour la décoloration des tissus) Brevet d'invention no. 65511/1975
13. 
N.Cobianu, B.Marculescu, C.Boghina, C.Cincu, , Fl.Marculescu, Gh.Maciuca Procedeu pentru obtinerea unui nou agent de încleiere a fibrelor din materiale sintetice (Procédé pour l'obtention d'un nouvel agent pour l'encollage des fibre synthétiques) Brevet d'invention no. 61698/1975
14. 
N.Cobianu, D.S.Vasilescu, C.Boghina, C.Cincu, B..Marculescu, I.Amalinei, V.Kucinski,C.Iacob Copolimeri acrilici cuaternari si procedeu pentru obtinerea lor (Copolym?res acryliques quaternaires et procédé pour leur obtention) Brevet d'invention no. 61474/1975
15. 
N.Cobianu, C.Boghina, D.S.Vasilescu, B.Marculescu, Gh.Maciuca, C.Cincu, I.Negru, I.Amalinei, C.Iacob Copolimeri ternari si cuaternari modacrrilici si procedeu pentru obtinerea lor (Copolym?res ternaires et quaternaires acryliques et procédé pour leur obtention) Brevet d'invention no. 61473/1975
16. 
C.Boghina, D.S.Vasilescu, I.Amalinei, N.Cobianu, B.Marculescu,C.Cincu, E.Beral Copolimeri acrilici cu proprietati hidrofile si antistatice îmbunatatite si procedeu pentru prepararea lor (Copolym?res acryliques avec des propriétés hydrophiles et antistatiques et procédé pour leur préparation) Brevet d'invention no. 59670/1975
17. 
N.Cobianu, C.Boghina, B.Marculescu, D.S.Vasilescu, C.Cincu, Gh.Maciuca, I.Amalinei Copolimeri acrilici filabili si procedeu de obtinere al acestora (Copolym?res acryliques filables et procédé pour leur obtention) Brevet d'invention no. 59602/1975
17. 
N.Cobianu, C.Boghina, B.Marculescu, D.S.Vasilescu, C.Cincu, Gh.Maciuca, I.Amalinei Copolimeri acrilici filabili si procedeu de obtinere al acestora (Copolym?res acryliques filables et procédé pour leur obtention) Brevet d'invention no. 59602/1975

 

5. ALTE DATE

- Membru al echipei guvernamentale de cercetare INSERM EMI 0335, "REMODELAGE OSSEUX ET BIOMATERIAUX" LHEA, Faculté de Médicine, Angers, France (2004)

- Membru al Societatii Romane de Biomateriale (2002)

- Membru in Societatea de Chimie din Romania

- Membru in juriul de abilitare pentru conducerea de lucrari de cercetare in Chimie Macromoleculara, Universitatea Jean Monnet, Saint-Etienne, Franta (1998)

 

- Membru in comisii de doctorat, Universitatea Jean Monnet, Saint-Etienne, Franta (1999)

 

- Conducator de lucrari de doctorat la Universitatea Politehnica din Bucuresti (1999-prezent)

 

- Membru in comitetul de readactie al revistei Materiale Plastice, Bucuresti, Romania

 

- Membru in comisii de doctorat in domeniul Ingineriei Biologice si Medicale (Universitatea din Angers 2002, 2006) si membru in comisia de abilitare pentru conducerea de lucrari de cercetare (Universitatea din Angers, 2004).

 

- Participare in calitate de evaluator stiintific la diferite programe nationale (CNCSIS, MATNANCTECH, RELANSIN etc)

                  
                              

 

Author information:

Cornel Cincu

Tel: (004).(021).402 27.15

E-mail: c_cincu@yahoo.com sau c.cincu@tsocm.pub.ro

Adress: Calea Victoriei 149, Sector 1, Bucuresti, 010072