Mihai Dumitru DIMONIE

Ultima actualizare: 16.12.2004

Date personale, studii, specializari

Functii didactice, profesionale

Activitate profesionala

Lucrari publicate

Contact

 

1. DATA PERSONALE, STUDII, SPECIALIZARI

1.1 Data si locul nasterii :  17 ianuarie 1934 în Ploiesti, jud. Prahova

1.2 Studii :

 1965

     Doctor inginer

     Institutul de Chimie si Tehnologie Finã al Academiei de Stiinte a U.R.S.S. Moscova

 1957

     Inginer      Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
     Facultatea de Chimie Industrialã, Sectia Tehnologia Substantelor Organice

1.3 Specializari / Stagii :

1998
Profesor asociat la Universitatea Montpellier II, Franta
1996
Profesor asociat la Universitatea Montpellier II, Franta

1994

Profesor asociat la Scoala Nationala de Chimie Montpellier, Franta

1992

  Profesor asociat la Institutul de Polimerizare in Emulsie, Universitatea Lehigh, USA

1.4 Limbi strãine : franceza , rusa, engleza- foarte bine

 

2. FUNCTII DIDACTICE SI PROFESIONALE

1993 - 1996
Seful Departamentului Sinteza Polimerilor Centrul de Cercetãri Compusi Macromoleculari si Membrane
1990 - 1991
Seful Sectiei Elastomeri Sintetici Institutul de Cercetari Chimice (ICECHIM)
1990 - 2004
Seful Catedrei Tehnologia Substantelor Organice si Compusilor Macromoleculari  Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
  Facultatea de Chimie Industrialã
  Catedra: Tehnologia Substantelor Organice si a Compusilor Macromoleculari
1980 - prezent
Profesor  Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
  Facultatea de Chimie Industrialã
  Catedra: Tehnologia Substantelor Organice si a Compusilor Macromoleculari
1969 - 1980
Conferentiar  Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
  Facultatea de Chimie Industrialã
  Catedra: Tehnologia Substantelor Organice si a Compusilor Macromoleculari  
1965 - 1969
Cercetãtor Stiintific Principal III Institutul de Chimie Fizicã al Academiei
1965 - 1969
Sef de lucrãri   Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
  Facultatea de Chimie Industrialã
  Catedra: Tehnologia Substantelor Organice si a Compusilor Macromoleculari  
 1957-1965

Asistent


  Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
  Facultatea de Chimie Industrialã
  Catedra: Tehnologia Substantelor Organice si a Compusilor Macromoleculari    

 

3. ACTIVITATEA PROFESIONALA

3.1 Activitatea didactica

Cursuri predate:
          Tehnologia sintezei polimerilor
          Polimerizari stereospecifice
          Polimerizari în emulsie
          Polimerizari ionice si ionic coordinative
          Polimerizari cu deschidere de ciclu
         Tehnologia sintezei monomerilor
         Metode moderne de urmãrire a proceselor de polimerizare
Conducere de doctorat în specializarea Chimia si Tehnologia Polimerilor

3.2 Domenii ale activitãtii de cercetare

Polimerizarea în emulsie si în medii heterogene
Polimerizãri ionice si ionic - coordinative

Polimerizãri cu deschidere de inel

Transformarea pe cale chimicã a polimerilor
Materiale compozite
ACTIVITATE DE COLABORARE CU INDUSTRIA
Instalatie de fabricare a alcolului polivinilic cu capacitate de 5000 t/an (brevet Nr 68949 Procedeu de obtinete a alcolului polivinilic ) din 30.09.75 Instalatia a functionat la capacitatea proeictata între anii 1976-1990 în cadrul Combinatului Chimic Craiova (Dolj Chim)
Instalatie de fabricare a poliacrilamidei cu masa moleculara ultra înaltã - pilot productiv cu o capacitate de 400 t/an. (brevet Nr 79875 Procedeu de polimerizare si copolimerizare a acrilamidei) din 25.06.1979. Instalatia a fost pusã in functiune cu rezultate foarte bune in luna iunie anul 1989 la Uzina Chimica Rasnov. Instalatia a functionat în conditii foarte bune timp de 5 luni .

 

4. LUCRÃRI PUBLICATE

287 articole
4 cãrti

35 brevete de inventie(din care 3 aplicabile industrial)

Listã selectivã de lucrãri:

Cãrti
1
V.Drãgutan, A.T.Balaban, M.Dimonie, Metateza Olefinelor si Polimerizarea cu deschidere de inel a cicloolefinelor, Ed Academiei Romane, Bucuresti, 1981
2
V.Drãgutan, A.T.Balaban, M.Dimonie, Olefin Metathesis and Ring-Opening Polymerisation of Cyclo-Olefins , Ed.John Wiley,NewYork, 1986
3
M.Dimonie, C.Boghinã, N.Marinescu, Poliacrilamida, Ed.Tehnicã, Bucuresti, 1986
4
M.Dimonie, M.Teodorescu, Macromeri. Sinteze si aplicatii , Ed.Tehnicã, Bucuresti, 1991
Articole reprezentative
În strãinãtate
1
M.Dimonie, C.M.Boghinã, N.N.Marinescu,Inverse suspension polymerization of acrylamide, European Polymer J., 18, 639, 1982
2
M.Dimonie, C.I.Cincu, Reaction of transformation of polyacrilamide obtained by polymerization in inverse suspension, J.Macromol.Sci., A-22, 591, 1985
3
M.Dimonie, H.D.Shell, Gh.Hubca, M.A.Mateescu, Synthesis of beaded polyvinylalcohol by suspension methanolysis of polyvinyl acetate. Derivation and some applications, J.Macromol.Sci., A-22, 729, 1985
4
M.Dimonie, M.A.Mateescu, H.D.Shell, S.Todireanu, Some peculiar proper- ties of crosslinked polyvinylalcohol, Polymer Bulletin, 11, 421, 1984
5
M.Dimonie, C.Cincu, Gh.Hubca, Some physico-chemical aspects regarding the synthesis of polyvinyl alcohol, J.Polymer Symposia, 64, 245, 1978
6
M.Dimonie, Gh,Hubca, M.Teodorescu, Influence of WCl6-based catalytic systems on polypentenamer microstructure, J.Macromolecular Cata lysis, 36, 163, 1986
7
M.Dimonie, A.Cornilescu, E.Nicolaescu, S.Coca, Kinetic of cyclopentene ringopening polymerisation, Acta Polymerica, 34, 696, 1983
8
M.Dimonie, A.Cornilescu, E.Nicolaescu, M.Popescu, S.Coca, V.Dragutan, Initiation routes in methatesis polymerisation of cicloolefins, J.Macromolecular Catalysis, 46, 415, 1980
9
M.Dimonie, A.Cornilescu, E.Nicolaescu, M.Popescu, Gh,Hubca, M.Teodorescu Specific behavour of cycloolefins in ring opening polymerisation, J.Molecular Catalysis, 46, 423, 1988
10
M.Dimonie, A.Cornilescu, E.Nicolaescu, M.Popescu, S.Coca, M.Cuzmici, C.Oprescu, M.Teodorescu, Gh,Hubca, On the oxidation state of tunstenatom in WCl6-based methathesis catalysts used in ring-opening polymerization of cycloolefins, J.Macromolecular Catalysis, 46, 405, 1988
11
M.Dimonie, A.Cornilescu, E.Nicolaescu, M.Popescu, S.Coca, M.Gheorghiu New aspects of the mechanism of ring-opening polymerisation ofcycloolefins, J.Molecular Catalysis, 28, 337, 1985
12
M.Dimonie, A.Cornilescu, E.Nicolaescu, M.Popescu, Gh,Hubca, ESR investi- gation of the interaction between WCl6-based catalysis and cycloolefins, J.Macromolecular Catalysis, 28, 351, 1985
13
M.Dimonie, A.Cornilescu, M.Chipara, New aspects in ring-opening poly-merization of cycloolefins, J.Macromolecular Sci., Chemistry A-22, 849, 1985
14
M.Dimonie, V.Fieroiu, Gh.Hubca, Aspects concerning the polymerizationof isoprene with lanthanide-based catalysts, Rev.Roumaine Chim., 34, 5, 1989
15
M.Dimonie, S.Coca, S.Chipara, Degradation and stabilization of polypentenamer, International J.Polymeric Material, 13, 211, 1990
16
M.Dimonie, N.Marinescu, S.Vasilescu, O.Scaffer, The topochemistry of acrylamide polymerization in inverse suspension, J.Macromolecular Sci., A-29,3, 277, 1992
17
M.Dimonie, D. Mardare, S.Coca, Organoaluminiumamid as catalysts for polymerization of acrylic monomers, Die Macromoleculare Chemie, 13, 283, 1992
18
M.Dimonie, S.Coca, V.Dragutan, Relationships between structure and stereoselectivity ring-opening metathesis polymerization catalytic systems, J.Molecular Catalysis, October, 1992
19
H.Caldararu, A.Caragherghiopol, M.Dimonie, Structure of reversed micelles as studied by the spin probe technique, J.Phys.Chem., 96, 7109, 1992
20
M.Dimonie, D. Mardare, S.Coca, E Hogen-Esch, Joachim Zoller, Organocuprates as initiatores for the polymerization of methyl methacrylate in THF, Makromol.Chem., Macromol.Symp., 67, 175-186, 1993
21
M.Dimonie, M.Teodorescu, Phase transfer catalysis synthesis of diallylpoly(ethylene oxide), Makromol.Chem.,Rapid Commun,14, 303- 307, 1993
22
M.Dimonie, M.Teodorescu, Bis(2,3-epoxypropyl)oligooxyethylene based crosslinked resins as solid-liquid phase-transfer catalysts, Die Angewandte Macromoleculare Chemie, 209,55-61, No.3675, 1993
23
D.Hunkeler, F.Candau, C.Pichot, A.E.Hemielec, T.Y.Xie, J.Barton, V.Vaskova, J.Guillot, M.D.Dimonie, K.H.Reichert, Heterophase Polymerizations:A physical and kinetic comparison and categorization advances in polymer science, Springer_Verlag, vol.112, 117-128, Berlin,Heildelberg, 1994
29
S. Coca, M.Dimonie, V.Dragutan, R. Ion, L. Popescu, M.Teodorescu, F.Moise, A.Vasilescu, Ring opening polymerization of cycloolefin induced by tungsten porphyrinates, Journal of Molecular Catalysis, 90, 101-110, 1994
30
M.Dimonie, S.Coca, M.Teodorescu, L. Popescu, M.Chipara, V.Dragutan Stereoselectivity of cycloolefins in polymerization with WCl6-based catalytic systems, Journal of Molecular Catalysis, 90, 117-124, 1994
31
M.Dimonie, S.Coca, M.Teodorescu, L. Popescu, M.Chipara, V.Dragutan Stereoselectivity of cycloolefins in polymerization with WCl6-based catalytic systems, Journal of Molecular Catalysis, 90, 117-124, 1994
32
Gh. Hubca, I.Pocsan, V. Kucinschi, M. Teodorescu,M.Dimonie, New aspects regarding the synthesis of polyvinyl alcool, Journal.Macromolecular.Science.-Pure Appl. Chem., A32(8&9), 1489-1496, 1995
33
I. Pocsan, S. Sever, Gh. Hubca, M. Dimonie, The distribution seqences in partially hydrolised polyvinyl alcohol , Eur. Polym J, 33, 10-12, 1805, 1997
34
M. Teodorescu, M. Dimonie, J. Languri, Alfa, omega difunctional oligo(oxyethylene)-based crosslinked resins as solid-liquid phase transfer catalysts, Die Angewandte Makromolekulare Chemie, 251,4363, 81-95, 1997
35
H. Iovu, Gh. Hubca, E.Simionescu, E. G. Badea, M. Dimonie, Polymerization of butadiene and isoprene with the NdCl 33TBT-TIBA catalyst system, Die Angewandte Makromolekulare Chemie, 249, 4335, 59-77, 1997
36
D. Dimonie, M.Dimonie, S. Stoica, M.J. Abadie, Some aspects concerning the thermal stability of linear polydicyclopentadiene stability, Polymer Degradation & Stability, 67, 176, 2000
37
J.M.Abadie, M.Dimonie, C. Couve, V.Dragutan, New Catalysts for Linear Polydicyclopentadiene Synthesis, European Polymer Journal, 36, 1213 -1219, 2000
38
D. Dimonie, M.Dimonie, M.J. Abadie, Nature of the first exothermal peak on DSC curve of linear polydicyclopentadiene obtained with special catalytical system, Polymer Degradation & Stability, 70, 319 - 324, 2000
39
D.Dimonie, M. Dimonie, S. Stoica, M.J.Abadie, Thermal Stability of L-PDCPD, Makromolecular Symposia, 153, 123 -132, 2000
În tarã
1
M.Dimonie, V.Fieroiu, Gh.Hubca, Aspects concerning the polymerization of isoprene with lanthanide -based catalysts, Rev.Roumaine Chim. 34, 5, 1990
2
M.Teodorescu , Gh Hubca , C.Oprescu , M Dimonie, Adhesives for metal to metal binding, Memoriile Sectiilor Stiintifice, Seria IV, nr.1, 1991
3
M.Dimonie, N.Marinescu, D.Vasilescu, Radical polymerization of acrylamide in homogeneous and heterogeneous systems II, Revue Roumaine de Chimie, 38, 4-7, 757, 1991
4
Gh.Hubca, C.Necula, P. Biolan, M.Teodorescu, M. Dimonie, The polymerization of vinyl acetate in methyl acetate-methanol azeotropic mixture, Revue Roumaine de Chimie, 37, 9, 1047, 1992
5
M.Dimonie, M. Mihailide, L.Popescu s.a, La polymerisation par ouverture de cycle des cycloolefines . Revue Roumaine de Chimie, 40, 7 -8, 837, 1995
6
M.Dimonie, M. Mihailide, L.Popescu s.a, La polymerisation par ouverture de cycle des cycloolefines . Revue Roumaine de Chimie, 40, 11 -12, 1213-1220, 1995
7
I.Pocsan, H. Iovu, Gh. Hubca, M.Dimonie, Polimerizarea acetatului de vinil in alcool butilic tertiar, Materiale Plastice, 33, Nr.4, 1996
8
M.Dimonie, M. Mihailide, G.Brates, V.Dragutan, F.Chiraleu, Polidiciclopentadiena liniarã, Romcoat 4, 26, 1996
9
Gh. Hubca, I. Pocsan, M.Teodorescu, M. Dimonie, New aspects regardind the synthesis of polyvinyl alcool I, Revue Roumaine de Chimie, 42, 3, 133-138, 1996
10
Gh.Hubca, I. Pocsan, M.Teodorescu, M. Dimonie, New aspects regardind the synthesis of polyvinyl alcool II, Revue Roumaine de Chimie,42, 3, 233-238, 1997
11
Gh. Hubca, I.Pocsan, V. Kucinschi, S.Serban, M.Teodorescu, M.Dimonie, New aspects regarding the synthesis of polyvinyl alcool III, Revue Roumaine de Chimie, 42, 6, 481-486, 1997
12
M.Dimonie, B.Dana, C.Cincu, D. Staicu, A new polimeric additive for road bitumen, Revue Roumaine de Chimie, 43, 1, 45-50, 1998
13
G. Brates, A. Cimpoeru, M. Dimonie, Specific Behaviour of Dicyclopentadiene in Methathesis and Ring - Opening Polymerization, Quaterly Review, 8, 2, 157-166, 2000
14
A. Cimpoeru, G. Brates, M.Dimonie. Influence of Catalyst concentration in Ring - opening Polmerization of Dicyclopentadiene, Rev.Roum.Chim., 45, 4, 381-384, 2000
15
A. Cimpoeru, G. Brates, M. Dimonie, New Selective Catalyst Systems for Linear Polydicyclopnetadiene Sunthesis, Rev.Roum.Chim., 45, 5, 463 - 468, 2000
16
A. Cimpoeru, G. Brates, M. Dimonie, Vulcanization and Crosslinking of Linear Polidicyclopentadiene, Rev.Roum.Chim., 45, 6, 579 - 585, 2000
17
D. M. Vuluga, M. Pantîru, D.S. Vasilescu, M. Dimonie, Cationic Polymerization of Cyclic Acetals-a System in Dynamic Equilibrium, Roum.Chemical Quaterly Rewiews, 6, 4, 293-11, 1998

 

5. ALTE DATE

                    Premiul Academiei Nicolae Teclu-1980
                    Titluri onorifice:
                    1. Marquise de Who's Who in the World(1998);
                    2. Membru al Academiei de Stiinte din New-York(1995);
                    3. Nominalizat pentru Encilopedia "Who's Who in the Balcans"(1997);
                    4. Nominalizat pentu prima editia a enciclopediei Who's who in Plastics & Polymers
                    5. Dictionary of International Biography, 28th Edition (Publications scheduled around the world                     for March/April 2000)
                    6. 2000 Millennium - Medal of Honor
                    7. Man of the Year 1999
                    8. International Man of the Year (2000)
                    9. Outstanding People of the the 20th Century
                    10. 2000 Outstanding Intellectuals of the 20th Century
                    11. International Directory of Distinguished Leadership (Millennium Edition)
                    12. 2000 Outstanding Scholars of the 20th Century
                    13.Who's Who in the World, 16th Edition, 1999
                    14.Who's Who in America
                    15. Who's Who in Science and Engineering, 4th Edition, 1998-1999
                    16. Who's Who in the World, 17th Edition 2000
                    17. Who's Who in the World, Millennium Edition-2000
                    18. Milennium Edition of the International Directory of Distinguished Leadership
                    19. American Biographical Institute's Research Board of Advisors

                    Membru în:
                              Societatea de Chimie din Romania
                      Referent la Revista de Chimie                           

 

Author information:

Mihai Dumitru Dimonie

Tel: (004).(021).402.39.22 sau (004).(021).402.38.44

E-mail: dimonie@rdslink.ro

Adress: Calea Victoriei 149, Sector 1, Bucuresti