Cãtãlin ZAHARIA

Ultima actualizare: 12.01.2007

Date personale, studii, specializari

Functii didactice, profesionale

Activitate profesionala

Lucrari publicate

Contact

 

1. DATA PERSONALE, STUDII, SPECIALIZARI

1.1 Data si locul nasterii :     27 septembrie 1978, Buzau

1.2 Studii :

2006

     Doctor inginer

     Universitatea "POLITEHNICA" din Bucuresti,
     Facultatea de Chimie Aplicatã si Stiinta Materialelor

 2006

     Doctor în biologie celularã      Universitatea din Angers, Franta
     Facultatea de Medicina

 2002

     Inginer diplomat      Universitatea Politehnica din Bucuresti
     Facultatea de Inginerie cu Predare in Limbi Straine, Ramura Engleza
     Profilul Chimie, specializarea Inginerie Chimica

 1997

     Bacalaureat      Colegiul National "B.P.Hasdeu" din Buzau

1.3 Specializari / Stagii :

2004

     Stagiu de doctorat de 6 luni la Universitatea din Angers, Facultatea de Medicina, Laboratorul de Histologie si Embriologie, Angers, Franta

2004

     Curs de pregatire pentru Proiecte Europene tip PC6 - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

2003

     Curs de pregatire pentru implementarea sistemului de e-learning (Authorware) - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

1.4 Limbi strãine : engleza - foarte bine, franceza - bine

 

2. FUNCTII DIDACTICE SI PROFESIONALE

2014 - prezent
Conferentiar
  Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
  Facultatea de Chimie Aplicatã si Stiinta Materialelor
  Departamentul: Bioresurse si Stiinta Polimerilor
 2008 - 2014
Sef de Lucrari
2005 - 2008
Asistent
  Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
  Facultatea de Chimie Aplicatã si Stiinta Materialelor
  Catedra: Tehnologia Substantelor Organice si Compusilor Macromoleculari
 2002 - 2005
Doctorand frecv.

 

3. ACTIVITATEA PROFESIONALA

3.1 Activitatea didactica

Predare curs la disciplina :
          Biopolimeri, anul IV SIPOL
          Polymeric Materials, an V - FILS, englezã
Lucrãri de laborator la disciplinele :
          Fizica Compusilor Macromoleculari, an III - SIPOL
          Macromolecular Compounds, an IV - FILS, englezã
          Polymer Physics, an IV - FILS, englezã
          Polymers, an II - FILS, SIM - englezã
          Matériaux Composée, an III FILS - francezã
          Tehnologia Prelucrarii Polimerilor, an V - SIPOL
          Polymer Processing, an V FILS - englezã
          Misse En Oeuvre Des Polymères, an V FILS - francezã
Seminar la disciplina :
          Macromolecular Compounds, an IV FILS - englezã
Secretar in comisiile de licenta la FILS CHIMIE - ENGLEZA si FRANCEZA
Indrumator de an la AN IV FILS CHIMIE-ENGLEZA
Indrumarea studentilor de la MACRO si FILS pentru Proiectul de Diploma

3.2 Activitatea tehnicã

Dotarea si intretinerea unui laborator modern de Tehnologia Prelucrarii Polimerilor (Sistem complex de incercari mecanice Hounsfield) atat pentru studentii sectiei cat si pentru activitatea de cercetare (2003-2007)

3.3 Activitatea stiintificã

- Sinteza si caracterizarea unor polimeri biocompatibili si biodegradabili
- Sinteza si caracterizarea unor biopolimeri cu aplicatii in patologia osoasa
- Sinteza unor noi cimenturi cu proprietati imbunatatite pentru stomatologie si patologie osoasa
- Sinteza si caracterizare de micro si nanoparticule cu diverse aplicatii (medicina, biologie, industrie etc.)
- Teste in vitro si in vivo
- Teste specifice in vitro pentru polimeri cu aplicatii medicale (evaluarea biocompatibilitatii si toxicitatii)
- Caracterizarea polimerilor prin SEM, FTIR, viscozimetrie si GPC

 

4. LUCRÃRI PUBLICATE

Lucrari publicate: (lista selectiva de lucrari)

- Teza de doctorat : domeniul Stiinte Ingineresti - Inginerie Chimica si domeniul Biologie si Medicina - Biologie Moleculara, cu tema "Studies regarding the synthesis and characterisation of new biopolymers for bone implants" – 2006
1 Carte
5 articole publicate in reviste internationale de specialitate cotate ISI
3 articole publicate in reviste nationale de specialitate recunoscute CNCSIS
2 articole publicate in reviste nationale de specialitate cu ISSN
12 articole publicate in volumele unor manifestari stiintifice internationale
1 articol publicat in volumele unor manifestari stiintifice nationale
4 articole prezentate la manifestari stiintifice internationale
4 articole prezentate la manifestari stiintifice nationale

Contracte de cercetare:

Proiect/contract/grant, în calitate de cercetãtor:
EUREKA 1
RELANSIN 5
CNCSIS 5
CEEX 3
VIASAN 1

 

5. ALTE DATE

                    Membru al echipei guvernamentale de cercetare INSERM EMI 0335, "REMODELAGE OSSEUX ET
                                        BIOMATERIAUX" LHEA, Faculté de Médicine, Angers, France (2004)
                    Membru al Societatii Romane de Biomateriale (2002)

 

Author information:

Cãtãlin ZAHARIA

Tel: (004).021.4022715

E-mail: zhctln@yahoo.com, zaharia.catalin@gmail.com

Adress: Calea Victoriei 149, Sector 1, Bucuresti, 010072